Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 19
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Асоциация на парковете в България Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, България Информирано гражданско участие в полза на природата Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 159500.00
Институт за пазарна икономика Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 193541.48
РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ-МИЗИЯ Фондация за реформа в местното самоуправлeние, България Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 90083.85
Сдружение "Деветашко плато" Friluftsrådenes Landsforbund, Норвегия
Сдружение "Зелениград", България
Активни граждани в селата Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 104255.50
Сдружение "Ретина България" Фондация за реформа в местното самоуправление, България
Blindrafélagið, Исландия
Визия за зрение Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 116595.14
Сдружение Форум Гражданско Участие Български център за нестопанско право, България Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 105953.75
Фондация "Български център за нестопанско право" Фондация "ОФФ Медия", България
Фондация "Капитал", България
Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 109130.00
Фондация "За Нашите Деца" “България расте с децата си“ Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 56889.90
Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора" Сдружение „Институт за градско развитие“, България
Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, България
Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 69833.00
Фондация "Програма достъп до информация" Форум "Достъп до информация" Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 179507.40
Фондация "РискМонитор" Нов български университет, България Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 167800.00
Фондация "Четиридесет и две" Канал 4 Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 34739.90
Фондация Антикорупционен фонд Scanteam, Норвегия Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности: внедряване на стандарт за отчетност и интегритет на местните власти чрез ангажираност на местни НПО и медии Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 182655.03
Фондация ДАРИК , Каузи с глас и лице Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 45440.00
Фондация Европейски институт КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 186866.00
Фондация Подслон за човечеството Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 92993.35
Център за изследване на демокрацията Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 172899.98
Център за независим живот Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Философски факултет, България
Алфа Рисърч ООД, България
Фондация "Равностойно партньорство", България
Включеност и увреждания Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 134900.00
Център за развитие на устойчиви общности KUN Center for Equality and Diversity, Норвегия
Асоциация за жените адвокати, България
Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 145518.73

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: