Процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности

Процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани България, които са в период на изпълнение. Допустими кандидати са организациите, изпълняващи проекти със срок на приключване не по-рано от 30 юни 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 24 ч. на 20 април 2023 г.

 


 

Условия и насоки за подаване на заявления за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани България, които са в етап на изпълнение

 

Приложение 1 Образец на „Заявление за финансиране на допълнителни комуникационни дейности“


Приложение 2 Образец на “Бюджет на допълнителни комуникационни дейности”

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: