Втори конкурс за стратегически проекти

Вторият конкурс за стратегически проекти стартира на 28 септември 2020 г. Крайният срок за подаване на документите изтече на 5 януари 2021 г. 

Насоки за кандидатстване. Втори конкурс за стратегически проекти

Образец № 1 - Бюджет на проекта

Образец № 1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

Образец № 2 - Времеви график за изпълнение на проекта

Образец № 3 - Декларация относно допустимостта на кандидата, съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № 4 - Декларация за партньорство (на български език)

Образец № 4.1 - Декларация за партньорство (на английски език)

Образец № 5 - Формуляр за кандидатстване с проектно предложение по втори конкурс за стратегически проекти

Образец № 6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране

Образец № 7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране

Образец № 8 - Общи изисквания към партньорите по проекти

Образец № 8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти (на английски език)

 


 

Приложение I. Указания за попълване и подаване на проектно предложение в ЕСПУП по Втори конкурс за стратегически проекти

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: