Подкрепени двустранни инициативи

Одобрено финансиране по Мярка 1 (2018/2019 г.)

 

Списък на организации, с които са сключени договори по Мярка 1 Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

 

Организации, получили финансиране по Мярка 2 до 31.01.2023 г.

 

СНЦ "Клуб за обществена и гражданска активност" в партньорство със CBNRM Networking с одобрено финансиране до 4 997 Евро

 

Сдружение "Национално сдружение за единство и партньорство" в партньорство с Fjellugla Kompetanse SA с одобрено финансиране до 9 660 Евро

 

Фондация “Изящни дела” в партньорство с Icelandic Human Rights Center с одобрено финансиране до 10 000 Евро 

 

Сдружение “ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ“ в партньорство с Inferno Metal Festival с одобрено финансиране до 9 100 Евро 

 

Сдружение „Образователна и Културна Академия "Неологос"“ в партньорство с Artepunkt Skandinavia с одобрено финансиране до 9 919 Евро 

 

През месец февруари 2023 г. постъпиха общо 10 нови заявления, които са в процес на оценка. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: