Подкрепени двустранни инициативи

Одобрено финансиране по Мярка 1 (2018/2019 г.)

 

Списък на организации, с които са сключени договори по Мярка 1 Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

 

Организации, получили финансиране по Мярка 2 до 31.01.2023 г.

СНЦ "Клуб за обществена и гражданска активност" в партньорство със CBNRM Networking с одобрено финансиране до 4 997 евро

Сдружение "Национално сдружение за единство и партньорство" в партньорство с Fjellugla Kompetanse SA с одобрено финансиране до 9 660 евро

Фондация “Изящни дела” в партньорство с Icelandic Human Rights Center с одобрено финансиране до 10 000 евро

Сдружение “ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ“ в партньорство с Inferno Metal Festival с одобрено финансиране до 9 100 евро

Сдружение „Образователна и Културна Академия "Неологос"“ в партньорство с Artepunkt Skandinavia с одобрено финансиране до 9 919 евро

През месец февруари 2023 г. постъпиха общо 10 нови заявления, от които бяха одобрени следните инициативи (до изчерпване на наличния бюджет по мярката):

Сдружение “Център за независим живот” в партньорство с Uloba Independent Living Norge SA с одобрено финансиране до 9 400 евро

Фондация „Деца на борда“ в партньорство с Norwegian Council for Road Safety с одобрено финансиране до 9 175 евро

Сдружение „Дружество Знание“ в партньорство с Prios Kompetanse с одобрено финансиране до 9 082 евро

Фондация „Екологичен манифест – МанЕко“ в партньорство с Community-Based Natural Resource Management Network с одобрено финансиране до 7 600 евро

Сдружение „Свят за всички“ в партньорство с Fjellugla Kompetanse SA с одобрено финансиране до 9 675 евро

Сдружение „Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване“ в партньорство с University of Iceland с одобрено финансиране до 9 380 евро.

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: