Регионално сътрудничество

Регионалните инициативи на гражданското общество включват съвместни дейности между поне двама оператори на Фонд Активни граждани в страни бенефициенти по ФМ на ЕИП, или дейности с друг оператор по ФМ на ЕИП или Норвежкия ФМ, Офиса на Финансовия механизъм или страните донори – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, с цел принос за постигане на целите на Програмата и насърчаване на регионалния обмен и изграждането на мрежи сред гражданското общество чрез споделяне на знания, взаимно обучение, усвояване и ползване на добри практики и др.

 

Romapolicylab.org е съвместна инициатива на оператора на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия Финансов механизъм. Инициативата е отворена за сътрудничество с програмни оператори и от други държави бенефициенти. Вижте сайта на инициативата тук. За връзка с екипа: romapolicylab@osi.bg

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: