Възможности за финансиране

Мярка 1: Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility) се реализира в периода 28.09.2020 - 28.10.2020 г.

 


 

Указания за подаване на заявления. Мярка 1 Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 2 Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 3 Общи условия за предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация във връзка с разработване на проектна идея с партньор от страните донори

Образец № 4 Технически отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 5 Финансов отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 6 Формуляр за Финансова идентификация към Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 


 

Мярка 2: Схемата за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия се реализира в периода 06.10.2022 - 28.12.2023 г.

 

Обявление Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Образец № 2 Декларация относно допустимостта на кандидата, съдържанието на заявлението и липсата на двойно финансиране

Образец № 3 Договор за целево безвъзмездно финансиране на двустранна инициатива, насърчаваща сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Общи условия за целево предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация за двустранни инициативи насърчаващи сътрудничеството със страните донори (мярка 2) - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) - по Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

Приложение № 2 Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по Фонда за насърчаване на двустранните отношения с държавите донори

Приложение № 3 Технически отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Приложение № 4 Финансов отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: