Възможности за финансиране

Мярка 1: Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility) се реализира в периода 28.09.2020 - 28.10.2020 г.

 


 

Указания за подаване на заявления. Мярка 1 Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 2 Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 3 Общи условия за предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация във връзка с разработване на проектна идея с партньор от страните донори

Образец № 4 Технически отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 5 Финансов отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Образец № 6 Формуляр за Финансова идентификация към Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: