Конкурс за стипендии 2020-2021

 

Насоки за кандидатстване по Конкурса за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здрави специалности

 

Приложение 1: Заявление

 

Приложение 2: Декларация за съгласие

 

Приложение 3: Обработване на лични данни

 

Приложение 4: Образец на договор

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: