Документи за сключване на договор

Образци на документи, необходими при сключване на договор между Оператора на Фонд Активни граждани България и организациите-бенефициенти от Първия конкурс за стратегически проекти. 

 


 

Образец 1: Договор за целево безвъзмездно финансиране изпълнението на проект

 

Приложение 2: Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) (валидни от 22 юни 2020 г. до 24 януари 2021 г.)

 

Приложение 2 Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) (валидни от 25 януари 2021 г.)

 

Приложение 4.1: Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по договор за целево безвъзмездно финансиране на проект до 50 000 евро

 

Приложение 4.2: Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по договор за целево безвъзмездно финансиране на проект над 50 000 евро

 

Приложение 5: План за отчитане на бенефициента и превод на средства

 

Приложение 6: Декларация на бенефициента

 

Приложение 7: Декларация от партньора

 

Приложение 7.1: Декларация от партньора (на английски език)

 

Приложение 8: Образец на споразумение за партньорство

 

Приложение 8.1: Образец на споразумение за партньорство (на английски език)

 

Приложение 9: Общи изисквания към партньорите по проекти в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г.

 

Приложение 9.1: Общи изисквания към партньорите по проекти в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. (на английски език)

 

Приложение 10: Декларация от бенефициента/партньора във връзка с предвидени строително-ремонтни дейности

 

Приложение 11: Декларация от бенефициента/партньора във връзка с предвидено закупуване на оборудване (ДМА)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: