Конкурс по схема за малки инициативи

Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (приложими от 23 октомври 2018 до 28 юли 2019)

 

Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (приложими от 29 юли 2019 до 21 юни 2020)

 


 

Насоки за кандидатстване. Конкурс за проектни предложения по схема за малки инициативи (актуална версия за периода 23 октомври 2018 - 8 март 2019 г.)

 

Насоки за кандидатстване. Конкурс за проектни предложения по схема за малки инициативи (актуална версия за периода 8 март 2019 - 16 март 2020 г.)

 

Насоки за кандидатстване. Конкурс за проектни предложения по схема за малки инициативи (актуална версия за периода 17 март 2020 - 24 април 2020 г.)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: