Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/147

Oрганизация: Фондация "Четиридесет и две" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1505
ЖК Суха река бл 208 вх А ап 35

Име на проект: Канал 4
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 34739.90 (EUR)

Описание:

Според проучване на Алфа Рисърч от 2017 г., почти половината от младите хора на възраст 18-30 г. не разбират термина „фалшиви новини“ или трудно разпознават такива в медийния поток, а именно те са тези, които в перспектива имат възможността да влияят най-усилено върху развитието на обществените процеси. Положителна стъпка е решението на МОН за въвеждане на часове по медийна грамотност в часа на класния ръководител в 11 клас, както и въвеждането на часове по дигитална грамотност, но развитието на умения за критично мислене и активна гражданска позиция продължават да не са на нужното ниво. Половината от днешните младежи и деца са ползватели на дигитални технологии и потребители на медийно съдържание още от предучилищна възраст, а, преди да навършат 12 години, 73% от тях са в социалните мрежи и формират своя светоглед и ценности там. Настоящият проект цели да подпомогне процеса по изграждането на нужните умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото. Ще работим в онлайн пространството, където младите хора реално се намират. Ще създадем и популяризираме нова младежкa видео и подкаст платформа (базирана на подхода peer-to-peer), провокираща уменията за критично мислене сред младите хора (18-30 г.). Ще подберем и работим в дълбочина с 10 младежи от страната, които чрез обучения, менторство и техническа подкрепа, ще имат възможност да създадат материали, които ще провокират техните връстници да прояват критично мислене и активна гражданска позиция (вкл. по теми като опазване на околната среда, права на човека, демократични пренципи и т.н.), но също и да се научат да проявяват критичност по отношение на информацията, която потребяват, проверка на нейната истинност, пълнота и източници. Основната ни целева група по проекта са 10 младежи от страната, които ще вземат активно участие в дейностите по проекта, а основните ни групи преки ползватели са потребителите на платформата - младежи 18-30 г. и активни възрастни хора.


Резултати:

Проектът имаше за цел да подпомогне процеса по изграждането на нужните умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото. Създадохме нова младежкa видео и подкаст платформа (базирана на подхода peer-to-peer), провокираща уменията за критично мислене сред младите хора (18-30 г.). Изградихме екип от 10 младежи, които чрез обучения, менторство и техническа подкрепа, имаха възможност да създадат материали, които да провокират техните връстници да проявят критично мислене и активна гражданска позиция (вкл. по теми като опазване на околната среда, права на човека, демократични принципи и т.н.), но също и да се научат да проявяват критичност по отношение на информацията, която потребяват, проверка на нейната истинност, пълнота и източници.

Устойчивост:
С този проект Фондация „Четиридесет и две“ преориентира част от дейностите си успешно в дигитална среда, като същевременно натрупа опит в създаването на видео и аудио съдържание за нови медии; разшири екипа си от младежи доброволци, които оценяват предоставената възможност да надграждат собствените си умения и да бъдат лидери на своите връстници; позиционирахме се и сред организациите, които разпознаваемо работят за насърчаване на гражданското участие на млади хора. Всичко това отвори пред нас нова посока за развитие, която има перспектива и допринася за устойчивостта на организацията като такава.
Плановете ни включват да разширим дейността и да създадем платформа от съществуващи подкаст канали, обединени около нуждата да промотират ясни послания за активно гражданско участие и критичен поглед към българската реалност.

Инициативата има изграден собствен уебсайт – www.channel4podcast.com 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: