Тематични материали

Презентация във връзка с четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи и публикуваните Насоки за кандидатстване

 

Презентация във връзка с обявения първи конкурс за стратегически проекти и публикуваните насоки за кандидатстване за схемата за малки инициативи

 

ТЕМА: Гражданско общество и гражданско участие

 

Активните неправителствени организации в България през 2017 г. (Доклад на Институт Отворено общество - София) 

 

Демокрация и гражданско участие 2016 г. (Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г.)

Демокрация и гражданско участие 2015 г. (Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2015 г.)

 

Индекс за устойчивост на НПО - 2012 г.; Източник: Български център за нестопанско право и USAID

 

Индекс на гражданското общество 2008-2010 България. Гражданска активност без участие;  Публикация на ИОО - София

 

Гражданското общество в България НПО vs. спонтанната гражданска активност; (2012, на английски език)

 

Как гласът ни да бъде чут в ЕС (Публикация на The Civil Society Contact Group)

 

Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения (Одобрен от Конференцията на МНПО на заседанието й на 1 октомври 2009 г.)


ТЕМА: Основни права

 

Харта на основните права на Европейския съюз

 

Годишен доклад на Агенцията на ЕС за основните права за 2011 г. (на английски език)

 

Индикатори за правата на човека на програмно и проектно ниво - насоки на Датския институт по правата на човека, 2006 г. (на английски език)


ТЕМА: Антидискриминация и социално включване

 

Национална стратегия на Република България за интеграция за ромите (2012-2020)

 

Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетието на ромското включване в България през 2012 г.


ТЕМА: Престъпления от омраза и реч на омразата

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2018 г. (Доклад на Институт Отворено общество - София) 

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г. (Доклад на Институт Отворено общество - София) 

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г. (Доклад на Институт Отворено общество - София) 

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2013 г. (Доклад на Институт Отворено общество - София) 

 

Making Hate Crime Visible in the European Union Acknowledging Victims' Rights; Публикация на Агенцията на ЕС за основните права, 2012 г. (на английски език)


ТЕМА: Добро управление

 

Наръчник за прилагане принципите на добро управление; Омбудсман на Република България, 9 февруари 2009


ТЕМА: Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените 

 

Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.)

 

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г.

 

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите

 

Насоки за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете в България; Проект MAT05/BG/9/3 „Техническа помощ чрез обучение за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните мласти и съдилищата в областта на равнопоставеността на половете” (2006-2007), финансиран от Програма МАТРА на Холандското правителство, бинифициент Министерството на труда и социалната политика на Република България

 

Gender Equality in Iceland. Center for Gender Equality Iceland, January 2012 (на английски език)

 

Gender and Power in the Nordic Countries. Nordic Gender Institute, 2011 (на английски език)

 

Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective. Øystein Gullvåg Holter, Helge Svare and Cathrine Egeland, 2009 (на английски език)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: