Първи конкурс за стратегически проекти

Първият конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България се проведе в периода 23 октомври 2018 г. - 28 януари 2019 г.   

Насоки за кандидатстване. Първи конкурс за стратегически проекти

 

Образец № 1 - Бюджет на проекта

 

Образец № 1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

 

Образец № 2 - Времеви график за изпълнение на проекта

 

Образец № 3 - Декларация относно допустимостта на кандидата, съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

 

Образец № 4 - Декларация за партньорство (на български език)

 

Образец № 4.1 - Декларация за партньорство (на английски език)

 

Образец № 5 - Формуляр за кандидатстване с проектно предложение по първия конкурс за стратегически проекти

 

Образец № 6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране

 

Образец № 7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране

 

Образец № 8 - Общи изисквания към партньорите по проекти

 

Образец № 8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти (на английски език)

 


 

Приложение I. Указания за попълване и подаване на проектно предложение в ЕСПУП по Първи конкурс за стратегически проекти (актуализирано на 7 декември 2018 г.)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: