Конкурс за стипендии 2023-2024

 

Насоки за кандидатстване по Конкурса за отпускане на стипендии за академичната 2023/2024 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

 

Приложение 1: Заявление

 

Приложение 2: Декларация за съгласие

 

Приложение 3: Обработване на лични данни

 

Приложение 4: Образец на договор

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: