Двустранно и регионално сътрудничество

Укрепването на двустранните отношения между държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и България е сред основните цели на Фонд Активни граждани. Операторът ще организира работни срещи за обмен на добри практики и създаване на партньорства. Предвидени са средства за подкрепа на партньорски инициативи между български организации и организации от страните донори, както и дейности, свързани с подготовката на съвместни проектни предложения (мярка 1 и мярка 2).

 

Норвежкият Хелзинкски комитет (www.nhc.no) играе централна роля в предоставянето на информация и насърчаването на двустранното сътрудничество между организациите на гражданското общество в Норвегия и страните бенефициенти като България. За да бъдат подпомогнати партньорствата, НХК управлява уеб сайта www.ngonorway.org, като го актуализира със съответната информация и база данни на потенциални партньорски организации от Норвегия и страните бенефициенти. Порталът за партньорства между НПО www.ngonorway.org е отворен за регистрация и на български неправителствени организации, които се интересуват от двустранното сътрудничество. Исландският център за правата на човека (www.humanrights.is) е независима организация, която работи за постигането на напредък в областта на правата на човека чрез насърчаване на научните изследвания и образованието и повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека в Исландия. Центърът също така служи като наблюдател за статута и прилагането на човешките права в Исландия и контактна точка за сътрудничество с граждански организации от Исландия.

 

Фонд Активни граждани ще подкрепя и инициативи за регионално сътрудничество чрез организиране на тематични форуми и представяне на възможност за участие на представители на гражданското общество в регионални събития.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: