Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/61

Oрганизация: Фондация "Български център за нестопанско право"

Партньори:
Фондация "ОФФ Медия", България
Фондация "Капитал", България

Име на проект: Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 109130.00 (EUR)

Описание:

В последните години важен проблем за гражданския сектор в България е слабата разпознаваемост сред широката публика на неговите постижения, ролята и значението му за развитието на демокрацията. Само 9% от българите са имали контакт с гражданска организация през 2018 г. В същото време, негативните публикации спрямо граждански организации са се увеличили. Това лишава организациите не само от енергия, поддръжници и ресурси, но създава възможност лесно да бъдат развити стереотипи и лъжливи новини за това какво правят, кой им плаща и за какво. Целта на проекта е да се въвлекат младите хора с образование, които в началото на своето професионално развитие да се „запалят“ по гражданските каузи, да ги разкажат и да получат широка трибуна за това. Ще бъдат създадени два Граждански Хъба - в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Пловдивския „П. Хилендарски“. Студенти и преподаватели, обществено значими личности и активисти съвместно с граждански организации ще развият над 40 общи проекти и инициативи, подкрепящи дейностите на граждански организации (ГО); чрез 105 публични събития и срещи за студенти и ГО (над 450 участника) и чрез платформата "Гласът ни" (с над 30 предложения) ще се акселерира младежката енергия в решаване на важните въпроси за третия сектор. Две медии са ключов партньор – OFFNews, с ежемесечна специално посветена на гражданските оргаизации рубрика (с над 24 публикации), и медиите от групата на Капитал, които ще представят поредица от публицистични материали (над 10) разясняващи важни теми и даващи съдържателни отговори, които да противодействат на кампаниите очернящи дейността на ГО. В Къщата на гражданските организации студентите ще проведат свои срещи (над 20) и колаборации с колеги от сектора. Чрез проекта ще се даде възможност: а) за въвличане на свежа и мотивирана енергия в гражданския сектор, б) гражданските теми и истории да бъдат разказани от други агенти на промяната, в) с което ще достигнат до нови и по-големи аудитории и г) ще се увеличат знанието и разбирането за демокрацията и ключовото значение на гражданските организации за нейното съществуване.


Резултати:

В изпълнението на проекта въвлякохме 165 студенти и 61 граждански организации в пряко взаимодействие помежду им – в общо над 50 срещи онлайн и на живо, чрез развиване на общи дейности и въвличане на студентите в работата на организациите. Младежите генерираха над 80 конкретни предложения за подобряване в 7 основни граждански теми – насърчаване на доброволчеството, опазване на околната среда, подобряване на гражданско участие, гражданско образование, устойчивост на финансирането за гражданските организации; ефективност на протестните действия и акции; за сигурността ни при развитието на дигиталната демокрация. Освен пряката младежка аудитория възпитахме още по-голяма аудитория за това кои са и какво правят гражданските организации - чрез работата ни с партньорите по проекта: Офф Медия и в. Сега и социалните мрежи. С общо 34 медийни публикации журналистите представиха работата на над 30 граждански организации в различни обществени сфери и така гражданските теми достигнаха до над 178 700 души. Чрез видеовизитки представихме дейността на 21 организации, в т.ч. и резултатите от проекта, с които достигнахме до 357 942 души чрез социалните мрежи. Над 800 хиляди души бяха достигнати общо чрез комуникационните инициативи по проекта.

В резултат на проекта голяма част от студентите утвърдиха себе си като активни субекти в обществения живот, с умения да инициират и защитават промените към по-добро. Ще продължим връзката на младежите с гражданския сектор - за да черпят от уменията на гражданските организации в тези процеси, а организациите – да се вдъхновяват от идеите и ентусиазма на младите и да разказват сред нови аудитории за каузите си. Клубът на гражданския стопаджия е пространството за дискусии, което ще продължи да съществува – онлайн и на живо с участието на граждански активисти и младежи. Онлайн пространството на Къщата на гражданските организации, което домакинства срещите на Клуба, ще продължи да е място за срещи и на други граждански организации, които имат нужда от логистична и техническа подкрепа за развитие на дейността си. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: