Визуализация, лога и шаблони

Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за осигуряване на публичност и визуализация на финансовата помощ за изпълнение на проект (актуализирана версия от 25 януари 2022 г.)

 

Ръководство за комуникация и дизайн. Финансов механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. (актуализирана версия от 24 ноември 2022 г.; на английски език)


Active Citizens Fund (лого, PNG, 836 x 294 px)


Active Citizens Fund (лого, PNG, 1672 x 587 px)

Active Citizens Fund (лого, PNG, 2506 x 880 px)

Active Citizens Fund (лого, PNG, 3342 x 1173 px)

 


 

Active Citizens Fund (лого, PNG, 836 x 294 px). С бял шрифт, който да се използва на цветен фон съгласно указанията, включени в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. 

 

Active Citizens Fund (лого, PNG, 1672 x 587 px). С бял шрифт, който да се използва на цветен фон съгласно указанията, включени в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. 

 

Active Citizens Fund (лого, PNG, 2506 x 880 px) С бял шрифт, който да се използва на цветен фон съгласно указанията, включени в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. 

 

Active Citizens Fund (лого, PNG, 3342 x 1173 px) С бял шрифт, който да се използва на цветен фон съгласно указанията, включени в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. 


Active Citizens Fund (модел на презентация, PPTX)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: