Възможности за финансиране

ТЕКУЩА МЯРКА

 

Мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

 

Обявление Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Образец № 2 Декларация относно допустимостта на кандидата, съдържанието на заявлението и липсата на двойно финансиране

Образец № 3 Договор за целево безвъзмездно финансиране на двустранна инициатива, насърчаваща сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Общи условия за целево предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация за двустранни инициативи насърчаващи сътрудничеството със страните донори (мярка 2) - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) - по Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

Приложение № 2 Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по Фонда за насърчаване на двустранните отношения с държавите донори

Приложение № 3 Технически отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Приложение № 4 Финансов отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: