Възможности за финансиране

Във връзка с обявеното извънредно положение в България и мерките срещу разпространението на новия коронавирус, включително ограниченията за организиране на събития и на международните пътувания, Операторът временно преустановява приемането и разглеждането на заявления по Мярка 2: Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


Възобновяването на приемането на заявления се очаква не по-рано от средата на април 2020 г., като за целта ще бъде публикувано изрично съобщение.

 

Ако искате за видите документацията, свързана с Мярка 1 (seed money facility), която изтече в края на 2018 г., моля, посетете секция Архив


 

Мярка 2: Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

 

Обявление Финансиране по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (Мярка 2)

 

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ по схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

 

Образец № 2 Договор за целево безвъзмездно финансиране на двустранна инициатива, насърчаваща сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

 

Общи условия за целево предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация за двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори (Мярка 2) - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) - по Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

 

Приложение № 2 Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по фонда за насърчаване на двустранните отношения с държавите донори

 

Приложение № 3 Технически отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

 

Приложение № 4 Финансов отчет във връзка с получена безвъзмездна помощ по Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (Мярка 2)

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: