Възможности за финансиране

Мярка 1: Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

 

Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във връзка с обявения първи конкурс за стратегически проекти. 

 


 

Указания за подаване на заявления. Мярка 1 Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility)

 

Образец № 1 Заявление за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 

Образец № 2 Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 

Образец № 3 Общи условия за предоставяне на безвъзмездна помощ на българска организация във връзка с разработване на проектна идея с партньор от страните донори

 

Образец № 4 Технически отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 

Образец № 5 Финансов отчет по договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 

Образец № 6 Формуляр за Финансова идентификация към Договор за безвъзмездна помощ във връзка с разработване на проектна идея с партньори от държавите донори

 


 

Преди да започнете, помислете по следните въпроси:

 

  • Защо се нуждаете от партньор?
  • Какъв партньор търсите?
  • Как си представяте ролята на партньора и приноса му към проекта?
  • Какво ще спечели партньорът от присъединяването към вашия проект?

Повече съвети и полезна информация за търсенето на партньори можете да намерите на www.ngonorway.org


Мярка 2: Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

 

Мярката за подкрепа на малки двустранни инициативи ще бъде открита през 2019 г. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: