Документи за изпълнение на договор

Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (валидни от 22 юни 2020 г. до 24 януари 2021 г.)

 

Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (валидни от 25 януари 2021 г.)

 


 

Образец на междинен технически отчет

 

Образец на финален технически отчет

 

Образец на финансов отчет (без партньори)

 

Образец на финансов отчет (с един партньор)

 

Образец на финансов отчет (с двама партньори)

 

Образец на финансов отчет (с трима партньори)

 

Образец на декларация за отработено време

 

Образец на декларация за отработено време (на английски език)

 


 

Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за осигуряване на публичност и визуализация на финансовата помощ за изпълнение на проект (актуализирана версия от 18 ноември 2019 г.)

 


 

Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за избор на външни изпълнители

 

Образец на покана по процедура за избор на изпълнител с покана до минимум трима доставчици

Примерно ценово предложение по процедура за избор на изпълнител с покана до минимум трима доставчици

 


 

Образец на публична обява по ПМС 118 без обособени позиции

 

Образец на публична обява по ПМС 118 с обособени позиции

 


 

Примерен образец на ведомост за заплати по проект

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: