Документи за изпълнение на договор

Образец на междинен технически отчет

 

Образец на финансов отчет (без партньори)

 

Образец на финансов отчет (с един партньор)

 

Образец на финансов отчет (с двама партньори)

 

Образец на декларация за отработено време

 

Образец на декларация за отработено време (на английски език)

 


 

Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за осигуряване на публичност и визуализация на финансовата помощ за изпълнение на проект (актуализирана версия от 18 ноември 2019 г.)

 


 

Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за избор на външни изпълнители

 

Образец на покана по процедура за избор на изпълнител с покана до минимум трима доставчици

Примерно ценово предложение по процедура за избор на изпълнител с покана до минимум трима доставчици

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: