Резултати

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Фондът ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и страните-донори.

Списъците на договорираните проекти по Фонд Активни граждани България са разпределени по конкурси и тематични приоритети. Списъците се генерират автоматично от подадените проектни предложения. Списъците се обновяват периодично.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: