Стипендиантска програма

В рамките на Фонд Активни граждани България функционира компонент за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (Стипендиантска програма) на обща стойност 600 000 евро.


Целта на Стипендиантската програма е да спомогне за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Стипендиантската програма се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и ще продължи шест години. В рамките този период се предвижда да бъдат предоставени приблизително общо 240 годишни стипендии, всяка от които на индикативна стойност между 2350 евро и 2650 евро.


Подаването на документи за участие в първия конкурс за предоставяне на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, приключи на 27 септември 2018 г.


Повече информация за резултатите от конкурса, както и за Стипендиантската програма може да намерите на страницата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“

 

Оплаквания и сигнали за нередности във връзка със Стипендиантската програма могат да се подават чрез под-страницата Оплаквания и сигнали за нередности.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: