Конкурс по Извънредна схема за малки инициативи

Операторът на Фонд Активни граждани България проведе конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на Четвърта (извънредна) сесия от Схемата за малки инциативи. Сесията беше в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна и се реализира в периода 18 март - 18 април 2022 г.

 


 

Насоки за кандидатстване. Четвърта (извънредна) сесия на Схемата за малки инициативи

 

Образец № S1 - Бюджет на проекта

Образец № S1.1 - Бюджет на проекта с партньор международна организация/агенция

Образец № S2 - Времеви график на проекта

Образец № S3 - Декларация за допустимост на кандидата, потвърждаване съдържанието на проектното предложение и липсата на двойно финансиране

Образец № S4 - Декларация за партньорство на български език

Образец № S4.1 - Декларация за партньорство на английски език

 

Образец № S5 - Формуляр за кандидатстване по четвъртата (извънредна) сесия на Схемата за малки инициативи

 

Образец № S6 - Договор за целево безвъзмездно финансиране 

Образец № S7 - Общи условия към договора за целево безвъзмездно финансиране 

Образец № S8 - Общи изисквания към партньорите по проекти 

Образец № S8.1 - Общи изисквания към партньорите по проекти на английски език 

 


 

Приложение S I. Указания за попълване и подаване на формуляр по четвъртата (извънредна) сесия на Схемата за малки инициативи

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: