Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 16
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
АЕЖ България NORSENSUS MEDIAFORUM, Норвегия
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, България
ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ, България
АСОЦИАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ, България
Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 91190.00
Асоциация на българските градове и региони Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации, България
Български Енергиен и Минен Форум, България
B16 Urban Energy AS, Норвегия
АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 143297.80
БГ Бъди активен Nabolagshager AS, Норвегия Квартална демокрация в градските общности Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 159560.00
Институт за пазарна икономика Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 48832.00
Коалиция за медийна грамотност Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, България Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 79265.25
Младежка ЛГБТ Организация Действие Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия" Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 62200.00
Национална католическа федерация - Каритас България "РУСЕНСКА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - КАРИТАС", България
СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ", България
Фондация "Благотворителна Католическа организация Каритас Витания", България
Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 117965.01
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 153700.00
Сдружение "Национална мрежа за децата" Umboðsmaður barna, Исландия Децата в сърцето на българската демокрация Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 149948.60
Сдружение "Ретина България" Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge / RP-foreningen i Norge (Сдружение „Ретинитис пигментоза Норвегия“), Норвегия
Център за защита правата в здравеопазването, България
Фондация за реформа в местното самоуправление, България
Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 99586.66
Фондация "Български институт за правни инициативи" ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 145465.50
Фондация "РИСКМОНИТОР" От репресия към превенция и социална интеграция: За реформа на наказателните политики и Кодекс на Република България Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 116496.50
Фондация "Четиридесет и две" Мрежа от платформи за активно гражданство Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 60328.10
Фондация ДАРИК Фондация Четиридесет и две, България
Програмен и аналитичен център за европейско право, България
Какво можем заедно Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 68672.80
Фондация Екатерина Каравелова Изследване на нуждите и проблемите на жените в България Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 67972.00
Фондация Инфо спейс Публичните институции през призмата на фактологична проверка Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 147700.00

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: