Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/807

Oрганизация: Фондация "Четиридесет и две" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1505
ЖК Суха река бл 208 вх А ап 35

Име на проект: Мрежа от платформи за активно гражданство
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 60328.10 (EUR)

Описание:

През 2020 г. Центърът за безопасен интернет изнесе фрапиращи данни от представително проучване, реализирано в рамките на кампанията "Намери друг начин" и финансирано от ЕК. То показа, че 52% от българските младежи (14-19) са били изложени на крайно съдържание онлайн, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи. Притеснителен е фактът, че именно това е един от основните фактори на влияние при формиране на тяхното мнение по важни обществени въпроси, а алтернативи често не са налични. Младите хора разчитат на новите технологии, за да се информират и те им влияят, без това да е осъзнат процес. Преди година и половина създадохме Канал 4 и той бързо се превърна в един от любимите проекти на екипа ни, най-вече тъй като увлече мислещи и желаещи да бъдат истински активни млади хора, които даряват време и енергия за това. Канал 4 бе създаден като платформа в онлайн пространството, където младите хора реално се намират. Тя е базирана на подхода peer-to-peer и включва видео и подкаст съдържание изцяло по теми за активно гражданство и критично мислене. Настоящият проект е плод и на идеи от младежкия екип на Канал 4. Целта ни е Канал 4 освен реална информационна алтернатива да бъде и катализатор за развитието на подкаст средата и по този начин да спомогнем за разрешаването на описания по-горе проблем в дългосрочен план. За да постигнем това е нужно да утвърдим позицията си, да поддържаме мотивацията на екипа и да намерим партньори. Затова Канал 4 ще разнообрази и профилира съдържанието си (създаване на тематични подканали) с повече конкретика по теми като опазване на околната среда, култура, права на човека и малцинствата/ бежанците, насърчаване на защитата на свободата на словото и демократични принципи; ще разшири и обнови младежкия екип на платформата и с оглед на постигането на целите ще развие лидерския потенциал на членовете; ще проучим съществуващите младежки подкаст канали и ще направим постъпки за създаване на общност около споделени ценности и цели за възпитаването на активни и мислещи млади хора като по този начин многократно увеличим аудиторията, която достигат посланията ни; ще продължим да генерираме собствено уникално аудио и видео съдържание и ще инвестираме средства и усилия за допълнителна разпознаваемост на подкастите като алтернатива за формиране на мнение и нагласи при младежите.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: