Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/714

Oрганизация: Сдружение "Национална мрежа за децата" Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1463
58, Vitosha Blvd.

Партньори:
Umboðsmaður barna, Исландия

Име на проект: Децата в сърцето на българската демокрация
Продължителност в месеци: 24
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 149948.60 (EUR)

Описание:

Политиките за детето бяха нападнати с цел подмяна на демократичните процеси в страната, като бяха използвани страховете на родителите. През последните две години и половина демократичните процеси са застрашени, като темата за децата и родителството беше използвана за пропаганда и дезинформация с цел отмяна на ключови важни нормативни актове, касаещи закрилата на детето. Тези атаки имат своите "успехи" в страната ни като отмяната на Истанбулската Конвенция, Националната стратегия за детето 2019-2030 и вече почти две години в България няма Стратегия за детето, въпреки че това е основно задължение на държавата по Закона за закрила на детето. Беше атакуван Закона за социалните услуги и имаше сериозна опасност този закон да не влезе в сила. Нападната беше системата за закрила на детето, детския телефон 116111, неправителствените организации и конкретни активисти, работещи по правата на децата. Тази тенденция за разрушаване на демократичните устои чрез фалшиви новини и пропаганда, касаещи децата, не е характерна само за България, но и за целия свят. Настоящият проект "Децата в сърцето на българската демокрация" предлага активни действия, насочени към политическите партии, обществеността и гражданските организации, като целта е да се подобри демократичната култура и гражданската осведоменост по политиките за детето. Проектът ще реализира дейности, насочени и към участието на гражданите при взимането на решения за детските политики. Дейностите ще се базират на активното участие на гражданите, на данни, факти и анализи от страна на гражданските организации, работещи с деца, така че да има солидна база за формулирането на обществени политики и провеждането на информиран дебат, а не дебат, повлиян от дезинформацията. В краткосрочен план, проектът цели аргументирано и емоционално да представя нуждата от последователни политически действия, които да осигуряват централно място на децата и семейство в демократичните процеси на страната. Целта в дългосрочен план е да се осигури застъпничество за създаването на Омбудсман на детето в България и именно затова настоящият проект се осъществява в партньорство с Омбудсмана на детето в Исландия. В крайна сметка идеята е да се практикуват устойчиви обществени модели на поведение, които да действат в интерес на подобряване на детските политики, както от страна на политическите партии, така и от страна на гражданските организации и активисти.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: