Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/726

Oрганизация: НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. Любен Каравелов 3

Име на проект: Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 153700.00 (EUR)

Описание:

НПО е национално представителна организация, в която членуват 55 пациентски организации и която се стреми да изгражда и утвърждава силно и обединено пациентско движение. Въпреки своите опит и възможности НПО, както и другите национални пациентски организации, изпитват трудности за развиване на активен граждански диалог в здравеопазването. Гражданското участие във формирането на политики не е достатъчно и това ясно пролича по време на настъпилата криза с COVID-19. Липсват ясни и устойчиви механизми за гражданско и пациентско включване при взимането на решения в здравеопазването. Това се дължи на слабата заинтересованост от страна на държавата да привлича гражданския сектор като партньор, на малкия капацитет в сектора, както и на липсата на дигитални инструменти за граждански консултации и дебат. Основната цел на проекта е укрепване на гражданското участие в здравеопазването чрез развитие на дигиталните възможности за дебат на национално ниво и изграждане на местен застъпнически капацитет в девет области на страната – Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Монтана, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Чрез поредица от дейности като създаване на коалиция, национално проучване, изработване и изпълнение на застъпнически карти, обучение на местни лидери, изграждане на електронна платформа за гражданска комуникация и представяне на пакет от законодателни промени, проектът ще повлияе непосредствено активното гражданство, като ще включи и уязвимата общност на хората с хронични заболявания. За постигането на своите цели той ще разчита както на водеща експертиза от България, така и на международна подкрепа за въвеждане на съвременни европейски решения за пациентско включване. Проектът стъпва върху дългогодишните усилия на Национална пациентска организация за диалог с институциите в здравеопазването и за инвестиция в гражданската активност на местно ниво, както и за подкрепа на дигиталните решения в здравеопазването. В същото време той е иновативен, тъй като включва разработването на уникална електронна платформа за консултации и дебат в здравеопазването, каквато не е прилагана досега в България. Проектът ще повиши гражданската осведоменост, ще осигури пространство за пациентските групи да се застъпват за качествено здравеопазване, ще стимулира предлагането на законодателни промени по подхода отгоре-надолу и ще спомогне за гарантиране на мястото на пациента-гражданин в институционалните форми на взимане на решения.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: