Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

Вх. №: ACF/766

Oрганизация: Фондация Инфо спейс Населено място: гр. София
Пощенски код: 1000
ул. Г. С. Раковски № 153, вх. Б, ет. 6, ап. 23

Име на проект: Публичните институции през призмата на фактологична проверка
Продължителност в месеци: 30
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 147700.00 (EUR)

Описание:

ипсата на достатъчно прозрачна публична среда и отчетност на институциите е сред най-сериозните заплахи за българската демокрация. Проблемът е в пряка връзка със затвърденото място на страната в дъното на европейските класации по бедност (EUROSTAT, 2020) и корупция (Transparency International, 2019). Ерозията на правовата държава бе потвърдена в доклада на ЕК за върховенството на закона. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602582109481&uri=CELEX%3A52020SC0301
Съществен фактор за този модел са медиите. Призвани да са страж на демокрацията, те са страж на олигархични интереси. България остава последна по свобода на медиите в ЕС (Reporters Without Borders, 2020).

Доверието в основните институции е сринато. Немалка част от хората стават лесна мишена на манипулации, дезинформация и конспирации; избуяват популистки, националистически и ксенофобски нагласи.

Пандемията от Covid-19 изостри съществуващите проблеми. Многохилядни протести поискаха оставката на правителството и главния прокурор, възприемани като инструменти на "завладяната държава".

В опит да оцелее, кабинетът излива пари с невиждана скорост и размери към различни бизнеси и социални групи- милиарди евро, които ще бъдат плащани десетилетия от българските и европейските данъкоплатци. Реален обаче е рискът тези пари да продължат да възпроизвеждат корупционния модел.

В тази безпрецедентна ситуация е от първостепенно значение да се обезпечи прозрачност на процесите – и в държавното управление, и отношенията с корпоративната власт.

Проектът цели да повиши информираността на гражданите и отчетността на институциите чрез целенасочени материали, осветяващи ключови публични политики. Основният продукт ще бъдат задълбочени фактологични разработки и разследвания, проследяващи процесите на вземане на решения и тяхната реализация. Ще следим за нарушения, скрити механизми, зависимости или злоупотреби в ключови области от обществен интерес: обществени поръчки, еврофондове, здравеопазване, правосъдие, избори, енергетика и климат, сигурност. Подходът ни съчетава ефективно наблюдение върху политиките и експертно оценяване на ефекта от прилагането им.

Проектът ще допринесе за по-голяма прозрачност на публичната власт и информирано гражданско участие. Това ще помогне да се възстанови демократичният характер на публичните институции, което е от критично значение и за успешното справяне с Covid-кризата.

Атакуваме и проблема с контролираната информация, предоставяйки достоверно съдържание.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: