Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Първи конкурс за стратегически проекти (октомври 2018 - януари 2019)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 3, 4 и 6. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично. 


Приоритет

Брой намерени предложения: 13
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Българска Хънтингтън Асоциация Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Норвегия Овластяване на хора с редки болести Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 71598.00
Младежка фондация "Арете"-България Ромска Професионална Мрежа Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 60944.70
Морски клуб "Приятели на морето" Морска академия 2019-2020 Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 45530.00
Плевенски Обществен Фонд - ЧИТАЛИЩА Възпитателно училище-интернат "Христо Ботев", с. Подем, България МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 44504.00
Сдружение "Център Мария" Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 81605.45
Сдружение SOS Детски селища България Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 196760.00
Сдружение Нов път Българско училище за политика "Димитър Паница", България
Menneskerettighets akademiet, Норвегия
Изграждай мостове за промяна Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 89494.00
Спина бифида и хидроцефалия-България Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen, Норвегия Младите застъпват Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 44215.00
Фондация "Лърн" Ефективно здравно и сексуално образование за българските тийнейджъри чрез образователни курсове и атрактивно онлайн съдържание Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 44450.60
Фондация "Ресурсен център Билитис" Фондация "ГЛАС-България", България
Сдружение "Младежка ЛГБТ организация Действие", България
Рейнбоу Хъб Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 110146.50
Фондация "Светът на Мария" Български център за нестопанско право, България МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 66953.88
Фондация Карин дом Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Greiningar- og radgjafarstod rikisins), Исландия Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 146745.39
Фондация Сингъл Степ Овластяване на млади ЛГБТИ хора чрез достъп до услуги, мотивация и фокусирана промяна на политики Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 44450.00

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: