Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 12
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Българска Хънтингтън Асоциация Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Норвегия "Овластяване на хора с редки болести-2021" Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 106306.70
Институт по медиация и управление на спорове Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България”, България
Фондация „Ресурсен център Билитис“, България
ДЕЦАТА НА ФОКУС В РАЗНООБРАЗНИТЕ СЕМЕЙСТВА Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 50232.00
Сдружение "Амала - Приятели" Фондация ЕКИП, България Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница. Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 45499.06
Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО KUN Centre for Equality and Diversity, Норвегия Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество) Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 142465.20
Сдружение Фабрика за идеи Видински фонд “Читалища”, България Право на Село - солидарна застъпническа мрежа Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 64039.99
Фондация "Заслушай се" Lyk-z & døtre as, Норвегия
Фондация „Взаимно“ (онлайн медия „Взаимно“), България
Младежка организация на глухите активисти - МОГА, България
Фондация "Мийтинг Пойнтс", България
Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 88617.61
Фондация "Институт за социални услуги в общността" Фондация "Светът на Мария", България Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 73084.68
Фондация "Конкордия България" “Нашите права и отговорности“ - програма за овластяване на уязвими групи Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 55751.00
Фондация "Мисия Криле" Регионален модел за овластяване на уязвими бежанци и мигранти, търсещи закрила в страната Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 156442.95
Фондация "Рома-Лом" Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи - будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 73134.93
Фондация Здраве и социално развитие МОГА - Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 134369.80
Фондация Хоризонти В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти 69091.00

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: