Конкурси за стратегически проекти (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/926

Oрганизация: Фондация Хоризонти Област: София- град
Община: Столична
Населено място: гр. София
Пощенски код: 1772
жк Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6

Име на проект: В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания
Продължителност в месеци: 15
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Конкурс за стратегически проекти

Сума по договор: 69091.00 (EUR)

Описание:

През 2020 г. поради епидемичната обстановка много бизнеси образователния процес преминаха на учене и работа от дистанция. Образователната система и бизнесът не бяха подготвени за това. В тази ситуация хората с увреждания (вкл. и деца) на практика останаха извън този процес, най-вече поради липсата на достъп и умения за боравене с ползваните платформи за онлайн обучение и работа. Независимо колко ще продължи епидемичната обстановка, обучението и работата от разстояние е процес, който е интегрална част от дигиталното бъдеще на човечеството и хората със зрителни увреждания (ХЗУ), следва да бъдат включени в него наравно с всички други. Проектът цели чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации, да допринесе за по-ефективното включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България. За постигане на тази цел, експерти на фондацията ще разработят ръководства за ползването на платформите за онлайн работа и обучение Microsoft Teams, Google Classroom и още една платформа, избрана според резултатите от проучване, което ще се проведе в началото на изпълнението. Трите ръководства за ползване на платформите ще бъдат издадени на брайлов шрифт, в електронен текстов формат и като аудио книга. На базата на тези ръководства ще бъдат разработени и публикувани аудиоклипове, в които нагледно ще се демонстрира изпълнението на най-често извършваните действия във всяка от избраните платформи. Ръководствата ще служат предимно за провеждането на обучения за работа със съответните платформи, аудиоклиповете ще могат да се слушат и изпълняват самостоятелно от незрящите потребители със съответното ниво на компютърна грамотност. Ще бъдат проведени обучения за работа с платформите за онлайн работене и учене с 5 групи ХЗУ (30 души), в които ще бъдат включени ученици, студенти, работещи и активни представители на неправителствени организации. За да бъдат покрити в максимална степен индивидуалните нужди на по-голям брой ХЗУ, висококвалифицирани експерти ще предоставят консултации за ползването на платформите за онлайн работа и учене, които ще обхванат поне 100 души. Със свободното разпространение на разработените ръководства и помагала техният полезен ефект ще може да се прояви при значително по-широк кръг ХЗУ (поне 15000 души). Така проекта ще допринесе за ефективното дигитално приобщаване на ХЗУ в двете основни жизнени човешки дейности - учене и работене, и съответно, за ефективното им упражняване на правото на образование и правото на труд.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: