Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Трета сесия на Схемата за малки инициативи (юни 2020 - септември 2020)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 9
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРИНА МЕДИЦИНА Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 7597.60
МАЙ СЕНЧЪРИ Електронни поуки от историята за България след COVID-19 Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 10000.00
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Пациентският отговор срещу COVID-19 Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9906.00
Сдружение "Екомисия 21 век" Ролята на гражданите в местното самоуправление Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 6934.00
Сдружение "Институт за социални изследвания и политики" Оптимизиране на политики и неутрализиране на негативните ефекти от Covid - 19 Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 5955.60
сдружение "Обществен съвет по образование - Алтернативна Монтана Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, България АДАПТИРАНИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО В ЕПИДЕМИЧНА УЧИЛИЩНА СРЕДА Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 7222.83
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9971.68
Фондация Антикорупционен фонд Нарушена легитимност: контролираният и купен вот в България, размер и влияние. Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9990.00
Фондация ХАЛО 2019 Община Хасково, България Инициатива за граждански бюджети Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 6999.98

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: