Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Четвърта (извънредна) сесия на Схемата за малки инициативи (март 2022 - април 2022)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 3 и 6. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 5
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Алианс за регионални и граждански инициативи(АРГИ) сдружение "Граждани +", България Новите граждани на България Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 22281.00
Сдружение с нестопанска цел "Хоризонти" Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред украински младежи - бежанци в България Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 4999.70
Фондация "Дигнита" Украинските жени в България – живот без риск от трафик Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 13970.50
ФОНДАЦИЯ СИНЕРГИА БЛИНФО – глас, който се чува Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 18800.00
Център за развитие на устойчиви общности Българско училище за политика “Димитър Паница”, България Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 17067.00

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: