Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Втора сесия на Схемата за малки инициативи (септември 2019 - март 2020)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 6
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Асоциация за кариерно развитие и обучение NORSENSUS MEDIAFORUM, Норвегия
ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", България
МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9587.50
Спаси България Граждански бюджет за София Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9954.24
Фондация "ЕкоОбщност" Българска фондация Биоразнообразие, България
Сдружение за дива природа „Балкани“, България
Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9816.18
Фондация "Приложни изследвания и комуникации" Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 7833.42
Фондация "Състрадание Алцхаймер България" Гражданско сдружение "Алцхаймер - България", България Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 8360.00
Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София Фондация "За ново партньорство в журналистиката", България Колко обществени са обществените медии? (Дезинформация в БНТ и БНР: източници, говорители, разпространение) Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9939.10

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: