Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5)
Първа сесия на Схемата за малки инициативи (март 2019 - септември 2019)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 1, 2 и 5. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 5
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Граждански инициативи- гр. Ловеч Професионална гимназия по икономика туризъм и услуги- гр. Ловеч, България
ОУ "Св. Св. "Кирил и Методий"- с. Александрово, България
ОУ "Панайот Пипков", България
От идеи и действия до гражданска осъзнатост в училище Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9999.00
Дружество за ООН в България Фондация “За ново партньорство в журналистиката”, България Млади репортери за местна демокрация Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9612.00
Институт за изследвания в образованието Обратно в училище: възможности за подобряване на ефективността на политиките за повторно ангажиране и задържане в образователната система на отпаднали ученици Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9995.60
Коалиция за медийна грамотност Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9892.80
Фондация "Малките стъпки" Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“, България
Фондация "Асоциация за развитие на София", България
"Гражданско образование чрез ученическо участие" Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 8991.94

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: