Програмна дейност
Още 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
05/02/2021
Процесът по договориране по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България е на финалната си права. В рамките на сесията, която завърши на 10 септември 2020 г., бяха подадени 128 проектни предложения, а 125 от тях достигнаха до качествена оценка. До момента са сключени договори с 25 от предложените за финансиране 26 организации.


Нови 16 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
23/07/2020
Приключи процесът по договориране по втората сесия от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В рамките на сесията, която завърши на 16 март 2020 г., бяха подадени 95 проектни предложения, а 89 от тях достигнаха до качествена оценка. С всички предложени за финансиране 16 организации бяха сключени договори.


Над 80 участници събра първата годишна среща на Фонд Активни граждани България
05/12/2019
Годишната среща на тема „Комуникациите на гражданските организации – възможни решения“ събра над 80 представители на граждански организации, финансирани по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.


61 проекта в изпълнение след приключване на процеса на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти
03/12/2019
Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България. От предложените за финансиране общо 64 проекта, договори бяха сключени с 63 организации. Два проекта бяха прекратени по желание на съответните организации-бенефициенти.


Подадените проектни предложения в първата сесия на Схемата за малки инициативи обхващат почти цялата страна
22/11/2019
В първата сесия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България са постъпили проектни предложения от почти всички области на страната. Това показва справката на Оператора на Фонда, направена въз основа на данните за регистрациите на гражданските организации.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: