Трета годишна среща на Фонд Активни граждани България
25/11/2021
Сподели:
Над 100 представители на граждански организации се събраха на третата годишна среща на Фонд Активни граждани България. Поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка, срещата „Капацитетът на гражданските организации – възможен фактор за тяхната устойчивост?“ се проведе онлайн.

 

В центъра на срещата беше разговорът за здравето на гражданските организации и различните възможности за подобряване на знанията, уменията, технологичната им обезпеченост, разработването и въвеждането на нови практики и др. В началото на събитието Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София, представи данни от проучвания на общественото мнение относно гражданското участие и доверието към гражданските организации. Данните показват, че през октомври 2021 година доверие към НПО изразяват над 900 000 души, представляващи около 16% от пълнолетното население на страната. Една от пречките за разширяване на доверието към неправителствените организации остава обстоятелството, че близо 50% от анкетираните заявяват, че нямат информация за тяхната дейност. Данните са от национално представително изследване, преведено от Алфа рисър по проект на Институт Отворено общество - София.


„Капацитетът на една гражданска организация зависи от целите, които тя си поставя“, каза Красимира Величкова от Български дарителски форум. Подобно схващане защити и Яна Бюрер-Тавание, изпълнителен директор на Фондация „Изящни дела“, според която е важна всяка организация да разбере кое е най-важното за нея, за да насочи усилията си за изграждане на капацитета си именно там. Според Лена Драголова от Клуб „Отворено общество“ Стара Загора пък предизвикателството пред изграждането на капацитет на сектора са две – конкуренция и мотивация. Тя представи проекта „Синергия на мрежата /Силата на гражданските организации е в тяхното обединение“, който си поставя за цел да обедини усилията на НПО от града в подкрепа на различни каузи.


За необходимостта от работа в мрежи и от полагане не само на групови, но и на индивидуални усилия за изграждане на капацитет говориха Георги Богданов от Национална мрежа на децата, Ива Лазарова от Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, Лили Драгоева от Билитис и Николай Кирилов от „Рома Лом“. За добри практики за ролята на технологиите в развитието на капацитета на гражданските организации говориха Цветомира Филипова от WWF - Световен фонд за дивата природа, която представи проекта им Виртуален Панда-гид и Силвия Василева от фондация “Здраве и социално развитие”.


„Ние, гражданските организации, трябва да разберем, че сме част от една екосистема и че ако не работим заедно, всички сме застрашени“, каза Яна Бюрер-Тавание. 


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: