Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5)

Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека и Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени се администрират от Институт Отворено общество - София.

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: