Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Трета сесия на Схемата за малки инициативи (юни 2020 - септември 2020)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 3, 4 и 6. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 3
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 8727.50
Фондация АДРА - България Да дадем здраве на ромите Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9994.55
ФОНДАЦИЯ СИНЕРГИА Да бъдем на една страница - гласът на незрящите. Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 7786.80

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: