Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Трета сесия на Схемата за малки инициативи (юни 2020 - септември 2020)
Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Вх. №: ACF/587

Oрганизация: ФОНДАЦИЯ СИНЕРГИА

Име на проект: Да бъдем на една страница - гласът на незрящите.
Продължителност в месеци: 12
Регион за планиране: всички

Вид: Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи

Сума по договор: 7786.80 (EUR)

Описание:

Хората със зрителни увреждания са една от най-уязвимите групи в обществото. Достъпът им до точна и навременна информация за актуалните събития често е затруднен, поради недостъпност на новинарските сайтове и неспособността им да отсяват фалшивите от реалните новини. Концепцията на проекта е изграждане на информационно-медиен портал BLINFO, където е събрана информация, касаеща незрящите, както и тяхната „гледна точка“. Съдържанието ще се подготвя от незрящи, защото те най-добре могат да определят нуждите на аудиторията. Новините и статиите ще бъдат поднесени по подходящ и разбираем начин. Фокус ще бъде поставен и върху проблемите и последиците, породени от COVID-19, като бъдат засегнати и алтернативите за справяне. Незрящите живеят затворено и изолирано, като в средата съществуват доста стереотипи и неразбиране по наболели въпроси. Проблемът изключително много се открои по време на пандемията, свързана с COVID-19. Друг реален проблем е консолидирането на общността. Тази специфична група е силно фрагментирана, като много често поради зрителния дефицит, изпитват ежедневно много по-голяма доза несигурност. С един такъв проект ще търсим консолидация и ще се опитваме информационно "незрящите" да са на една страница с цялото общество. Искаме да овластим незрящите, самите те да бъдат насърчени да комуникират. Всеки да има пространство, където да е предразположен да споделя. Основната цел на проекта е насърчаване не само на информираността, но и хората да споделят повече и заедно да търсят решения.


Резултати:

 

С финансиране от Фонд Активни Граждани България беше изграден Информационно-медийният портал BLINFO, който включв теми като Общество, Здраве, Технологии, Изкуство, Наука, Само за незрящи, Любопитно, Музика, Спорт и туризъм, Авторите говорят, Вдъхновяващи истории, Психология с качени 57 статии. Чрез Рубриката – Контакти, ползвателите на сайта имат възможност за обратна връзка: да изказват мнения, да дават препоръки, да правят коментари и предложения по публикувани теми и статии. Много от незрящите предпочитат да дадат обратна връзка по телефона и чрез лични разговори. Другата постигната цел е създадения медиен екип от незрящи, който пише за медийния портал BLINFO, като  по този начин се постигна ангажираност на незрящите лица, те повишиха своята квалификация и увереност в способностите си.  За изграждането на Медийно-информационния портал BLINFO, допринесе използвания метод за проучване на мнението на незрящи и зрящи лица от обществото чрез специално съставена за целта и разпространена анкета. Анкетата даде своя принос за съставянето на портала BLINFO, като спомогна за определяне на интересите на незрящите и за създаването на рубриките на портала. BLINFO е достъпен и за широката общественост, като цели да я запознава както с проблемите на незрящите, така и с тяхната „гледна точка“ за решаването им. Екипът на BLINFO  е подпомогнат в своята дейност от професионалисти от Dir.bg, NGOBG.info, БНР Христо Ботев, както и други медии, с които фондацията има дългогодишно сътрудничество.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: