Програмна дейност
Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини?
09/01/2023
Преобладаващата част от активните граждански организации в България са скептично настроени към ефективността на регулациите и институциите в България при противодействието на фалшивите новини и дезинформацията. Това показват данните от анкета, проведена сред близо сто представители на граждански организации, регистрирали се за участие в годишната среща на фонд Активни граждани – България през ноември 2022 година.


Четвърта годишна среща на Фонд Активни граждани България
29/12/2022
Ролята на гражданските организации за борба с дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност беше темата на четвъртата годишна среща на организациите, изпълняващи проекти по програма Фонд Активни граждани България.


Трета годишна среща на Фонд Активни граждани България
25/11/2021
Над 100 представители на граждански организации се събраха на третата годишна среща на Фонд Активни граждани България. Поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка, срещата „Капацитетът на гражданските организации – възможен фактор за тяхната устойчивост?“ се проведе онлайн.


Още 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
05/02/2021
Процесът по договориране по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България е на финалната си права. В рамките на сесията, която завърши на 10 септември 2020 г., бяха подадени 128 проектни предложения, а 125 от тях достигнаха до качествена оценка. До момента са сключени договори с 25 от предложените за финансиране 26 организации.


Нови 16 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
23/07/2020
Приключи процесът по договориране по втората сесия от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В рамките на сесията, която завърши на 16 март 2020 г., бяха подадени 95 проектни предложения, а 89 от тях достигнаха до качествена оценка. С всички предложени за финансиране 16 организации бяха сключени договори.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: