Обучения за повишаване на капацитета
Последно обучение за повишаване на капацитета за граждански организации
23/01/2019
Десет представители на неправителствени организации участваха в обучението за подготовка на проектни предложения в гр. Асеновград, което се проведе на 22 и 23 януари. Това беше последното от поредицата обучения, които представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира за организации, работещи предимно в необлагодетелствани райони на страната.


Продължават обученията на НПО организации
15/01/2019
Обученията за писане и подготовка на проекти продължават и през началото на календарната година.

Първата спирка на семинарите през януари е град Сливен. Обучението отново е двудневно и се провежда на 15 и 16 януари. В него се включиха три организации, работещи в необлагодетелствани райони.


Пето обучение на НПО във Велико Търново
05/12/2018
"Един от ключовите елементи на обучението е, че то дава на организациите перспектива да мислят дългосрочно за целта и визията, които искат да постигнат“. Това споделя Альона Денякина, експерт във Фондация "Тръст за социална алтернатива", по време на петото обучение в помощ на неправителствени организации, насочено към повишаването на техния капацитет. Обучението се проведе на 4 и 5 декември във Велико Търново.


В Монтана се проведе поредното обучение на Фонд Активни граждани България
28/11/2018
Монтана беше домакин на двудневния семинар за повишаването на капацитета на неправителствени организации. На 27 и 28 ноември в обучението се включиха представители на няколко организации, работещи в необлагодателствани райони. Участниците успяха да научат как да бъде подготвен и разработен един проект и, съответно, подкрепен с данни, как да се състави бюджет за проекта и какви са целите на мониторинга и въздействието. Всички тези умения ще помогнат на гражданските организации да подобрят практическите си умения в разработването на проектни предложения, с които да кандидатстват в конкурсите, организирани от Фонда.


Трето обучение на НПО сектора, работещ в необлагодетелствани райони, в Хасково
21/11/2018
Как да бъде подготвен и разработен един проект, надлежно подкрепен с точни данни и факти, как най-точно да се състави бюджет за проекта и какви са целите на мониторинга и въздействието? На всички тези въпроси беше посветено поредното обучение за повишаване на капацитета на гражданските организация, организирано от екипа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Третото обучение се проведе в Хасково на 20 и 21 ноември.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: