Обучения за повишаване на капацитета
Втора сесия за повишаване на капацитета на граждански организации
30/10/2020
Как се подготвя успешен проект? Какви са целите на наблюдението и оценката? Как да изготвим бюджет?

Това са само част от темите, които екипът на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще представи във втората серия от обучения за повишаване на капацитета на граждански организации, в рамките на Фонд Активни граждани България, които ще се проведат онлайн. Обученията са насочени предимно към граждански организации от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи.


Последно обучение за повишаване на капацитета за граждански организации
23/01/2019
Десет представители на неправителствени организации участваха в обучението за подготовка на проектни предложения в гр. Асеновград, което се проведе на 22 и 23 януари. Това беше последното от поредицата обучения, които представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира за организации, работещи предимно в необлагодетелствани райони на страната.


Продължават обученията на НПО организации
15/01/2019
Обученията за писане и подготовка на проекти продължават и през началото на календарната година.

Първата спирка на семинарите през януари е град Сливен. Обучението отново е двудневно и се провежда на 15 и 16 януари. В него се включиха три организации, работещи в необлагодетелствани райони.


Пето обучение на НПО във Велико Търново
05/12/2018
"Един от ключовите елементи на обучението е, че то дава на организациите перспектива да мислят дългосрочно за целта и визията, които искат да постигнат“. Това споделя Альона Денякина, експерт във Фондация "Тръст за социална алтернатива", по време на петото обучение в помощ на неправителствени организации, насочено към повишаването на техния капацитет. Обучението се проведе на 4 и 5 декември във Велико Търново.


В Монтана се проведе поредното обучение на Фонд Активни граждани България
28/11/2018
Монтана беше домакин на двудневния семинар за повишаването на капацитета на неправителствени организации. На 27 и 28 ноември в обучението се включиха представители на няколко организации, работещи в необлагодателствани райони. Участниците успяха да научат как да бъде подготвен и разработен един проект и, съответно, подкрепен с данни, как да се състави бюджет за проекта и какви са целите на мониторинга и въздействието. Всички тези умения ще помогнат на гражданските организации да подобрят практическите си умения в разработването на проектни предложения, с които да кандидатстват в конкурсите, организирани от Фонда.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: