Продължават обученията на НПО организации
15/01/2019
Сподели:
Обученията за писане и подготовка на проекти продължават и през началото на календарната година.

Първата спирка на семинарите през януари е град Сливен. Обучението отново е двудневно и се провежда на 15 и 16 януари. В него се включиха три организации, работещи в необлагодетелствани райони.

 

Интересът на представителите на гражданския сектор е провокиран от желанието им да научат как да бъде подготвен и разработен един проект. По време на лекциите те нагледно развиват умението за съставяне на бюджет за проект и научават какви са целите на мониторинга и въздействието. Всяко обучение е подкрепено и с данни.
Всички тези умения ще помогнат на гражданските организации да подобрят практическите си умения в разработването на проектни предложения, с които да кандидатстват в конкурсите, организирани от Фонда.


Семинарът и този път се организира от екипа на фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор при управлението на Фонд Активни граждани България. Заниманията са насочени към повишаване капацитета на граждански организации, предимно от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи.


График на предстоящите обучения и формата за заявяване на регистрация, можете да намерите тук.


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: