Резултати
Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2022/2023
09/02/2023
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2021/2022
01/02/2022
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2020/2021г.
05/02/2021
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020
04/05/2020
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход
18/06/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ публикува списъка на всички одобрени кандидати в рамките на първия конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: