Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2020/2021г.
05/02/2021
Сподели:
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

 

Списък на новоодобрените кандидати за академичната 2020/2021г., с които са подписани договори за стипендия, може да намерите ТУК. Те се присъединяват към 27 от стипендиантите за академичната 2019/2020г., които продължават участието си в програмата и през настоящата академична година.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: