Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020
04/05/2020
Сподели:
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

 

Списък на новоодобрените кандидати за академичната 2019/2020г., с които са подписани договори за стипендия, може да намерите тук.

 

Те се присъединяват към 14 от стипендиантите за академичната 2018/2019г., които продължават участието си в програмата и през настоящата академична година. 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: