Ново удължаване срока за подаване на оферти по процедурата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
30/08/2019
Сподели:
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Оферти за участие могат да се подават до 18 ч. на 25.09.2019 г., на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.


Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64 от комисия, назначена от Възложителя.


Пълен текст на публичната покана и цялата документация за процедурата за избор на изпълнител може да намерите тук.


Разяснения на постъпилите до момента въпроси относно процедурата за избор на изпълнител може да намерите тук

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: