Двустранно сътрудничество
Как Норвегия постига нула жертви на пътя?
18/01/2024
Това видео е реализирано от "Деца на борда" в рамките на малка двустранна инициатива с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство


Изследване на творческия пулс на Исландия
18/01/2024
Отправяйки се на пътешествие до земята на лавата и леда, посещението на Fine Acts в Исландия беше стремеж за потапяне в сърцето на тази страна, както и за запознанство с пионерите на иновацията и креативността в лицето на тамошните неправителствени организации, творчески общности и индустрии.


Видео презентация: „Възможности на гражданското общество за участие във формирането и реализацията на местни политики, чрез иновативни, социални, информационни и комуникационни технологии”
17/01/2024
Тази видео презентация е реализирана от Национално сдружение за единство и партньорство с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани“ по мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


Втори двустранен семинар между представители на граждански организации от България и страните-донори
08/10/2020
Над 50 представители на НПО от България и страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се включиха в двустранния семинар, чиято цел беше да установи контакти и да постави начало на партньорства между граждански организации във връзка със стартиралия Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.


Стартира Мярката за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)
28/09/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на набиране на заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

|<<  | Стр 1 от 3 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: