Видео презентация: „Възможности на гражданското общество за участие във формирането и реализацията на местни политики, чрез иновативни, социални, информационни и комуникационни технологии”
17/01/2024
Сподели:
Тази видео презентация е реализирана от Национално сдружение за единство и партньорство с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани“ по мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: