Въпроси и отговори: Конкурс за стипендии 2021-2022

 

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка със Стипендиантската програма. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: med_scholarships@tsa-bulgaria.org


Търси

Въпрос: Ще кандидатствам за първи път в конкурса за стипендии за студенти от ромски произход изучаващи здравни специалности. Аз съм Лекарски асистент 3-ти курс. Искам да попитам ще ми трябва ли академична справка от университета?
И освен заявлението по образец, уверение, копие на диплома за средно образование, препоръка, мотивационно писмо друг някакъв документ ще ми е необходим ли?

Едоард Веселинов 05/10/2021

Отговор: На страници 3 и 4 от Насоките за кандидатстване има списък с необходимите документи за кандидатстване в програмата, като изискванията към всеки документ са описани подробно и от стр. 7 до стр. 10 на Насоките. Молим да се запознаете подробно с тях. Както се вижда от списъка на стр. 3-4, от кандидатите не се изисква академична справка.
Ето и линк към пълната информация: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=70


Въпрос: Записали докторанти през 2021-2022 г. над 29 г. допустими ли са?
Кенан Алиибрям 21/09/2021

Отговор: Критерият за възраст важи за всички кандидати, включително и докторанти. Те трябва да отговарят на дефиницията за младежи, установена в Закона за младежта, т.е. да са на възраст до 29 години включително (да не са навършили 30г.) към датата на подаване на документи за кандидатстване за участие в Стипендиантската програма.


Въпрос: Здравейте, видях вашата програма и искам да кандидатствам и въпросът ми е - аз съм студент 2ри курс и уча за Лекарски асистент в Бургаски университет, Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Дали е проблем това и ако мога, до кога е срокът и къде трябва да подавам документите за кандидатстване?
Митко Симов 10/09/2021

Отговор: Всички критерии и условия за кандидатстване, документи и срокове са разписани подробно в Насоките за кандидатстване на сайта на Фонд Активни граждани България.
Ето и линк: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=70
Специалността „Лекарски асистент“ спада към професионалните направления, които са допустими в рамките на конкурса. Препоръчваме да се запознаете и с останалите условия за допустимост на кандидатите, те са описани на страници 2 и 3 от Насоките.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: