Въпроси и отговори: Конкурс за стипендии 2020-2021

 

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка със Стипендиантската програма. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: med_scholarships@tsa-bulgaria.org


Търси

Въпрос: За докторанти възрастта отново ли е до 29 години?
Кенан Алиибрям 30/09/2020

Отговор: Криятерият за възраст важи за всички кандидати – те трябва да отговарят на дефиницията за младежи, установена в Закона за младежта, т.е. да са на възраст до 29 години (включително) към датата на подаване на документи за кандидатстване за участие в Стипендиантската програма.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: