Въпроси и отговори: Конкурс за стипендии 2018-2019

Въпроси и отговори във връзка с Програмата за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (Стипендиантска програма) за академичната 2018-2019 г. 


Търси

Въпрос: През академичната 2018/2019 г. ще бъда първи курс магистратура в една от допустимите специалности по стипендиантската програма. Изпитът за прием на кандидатите е насрочен за месец октомври, т.е. след крайния срок за подаване на документи. Мога ли да кандидатствам за стипендия?
Анонимен 14/09/2018

Отговор: Ако Ви престои изпит за прием в магистърската програма, Ви съветваме вместо документ, доказващ прием в съответното висше училище, да приложите уверение от висшето училище, в което пише за коя дата е насрочен изпитът за прием в съответната магистърска програма. При съответствие с останалите критерии, описани в насоките за кандидатстване, вашата кандидатура ще бъде разгледана с възможност за условно одобрение. След излизането на резултата от изпита за прием ще е необходимо да изпратите документ, удостоверяващ, че сте приети в съответната магистърска програма за академичната 2018/2019 г.


Въпрос: Имам проблем с академичната справка, тъй като от факултета ми отказват да ми издадат такава поради отпуск. Мога ли да предоставя уверение, което съдържа оценките ми, вместо академична справка?
Анонимен 13/09/2018

Отговор: Академичната справка е задължителен документ за кандидатите, които през академичната 2018/2019 г. ще бъдат във втори или по-горен курс на съответната образователно-квалификационна степен. Ако до крайния срок за кандидатстване (27.9.2018, 18 ч.) не е възможно да приложите академична справка, Ви съветваме на нейно място да приложите уверение от висшето училище, което съдържа информация за това в каква специалност и каква образователно квалификационна степен се обучавате, както и средния Ви успех за изминалата академична година. След изтичането на крайния срок за кандидатстване, ще Ви бъде изпратено съобщение на email адреса, който сте дали във формуляра за кандидатстване, с което ще Ви бъде предоставен допълнителен петдневен срок, в който е необходимо да предоставите академична справка.


Въпрос: В документите, необходими за кандидатстване, е споменато за документ, удостоверяващ прием в съответното висше училище. Като такъв документ може ли да се приеме студентската книжка?
Анонимен 13/09/2018

Отговор: Студентската книжка може да се приеме за такъв документ, ако е надлежно подписана и подпечатана от представител на висшето училище. Съгласно насоките за кандидатстване, на нея трябва да са видими специалността и степента на обучение.


Въпрос: Получават ли кандидатите автоматично потвърждение при успешно подаване на формуляра?
Анонимен 13/09/2018

Отговор: Съгласно техническите параметри на формуляра, след попълването му не се изпраща автоматично потвърждение. Ако сте попълнили всички задължителни полета във формуляра, то Вашата кандидатура е регистрирана. Всички кандидати, попълнили електронния формуляр, ще получат обратна връзка в рамките на три работни дни след изтичането на срока за кандидатстване. Повече информация ще намерите на стр. 4 от насоките за кандидатстване.


Въпрос: Мога ли да приложа повече от една препоръка?
Анонимен 13/09/2018

Отговор: Необходимо е всеки кандидат да приложи само една препоръка. Затова и електронният формулярът дава възможност за прилагане на само един файл.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: